[AhaMove HCM] [BI] Data Analyst Executive

Lương: Thỏa Thuận

Công ty: AhaMove,

Phòng ban: Business Intelligence

Hạn chót: 13/08 — 29/11/2018

Mô tả công việc

*Job descriptions:

- Innovation & Application:  Phân tích và góp phần thiết kế sản phẩm mới giúp tăng trưởng kinh doanh - Nghiên cứu sâu vào dữ liệu sẵn có để hiểu hành vi của merchant và người dùng từ đó đưa ra các gợi ý về tính năng mới nhằm tối ưu hoạt động về mặt Product / Vận hành. 

- Dùng các công cụ SPSS, R, Python để có thể lập các mô hình dự đoán nhu cầu (AhaMove / nhà hàng về nhu cầu tăng cao),...

- Performance: Phát triển analytical frameworks, roadmaps và metrics cho team và công ty - Xây dựng và tự động hóa các mô hình và lập báo cáo cho các quy trình vận hành (sử dụng Integromat, Metabase, Holistics). 

*Requirements:

- Các bạn đã ra trường hoặc sinh viên đang theo đuổi bằng thạc sỹ về các lĩnh vực kinh tế, toán học, thống kê hoặc lĩnh vực định lượng khác

- Excel và SQL hoặc tương đương . Thành thạo Python hoặc R hoặc Matlab.Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển