[Gido-HCM] Customer Service Executive

Lương: Thỏa Thuận

Công ty: Gido,

Phòng ban: Customer Service

Hạn chót: 23/10 — 30/11/2018

Mô tả công việc

*Nhiệm vụ chính:

- Tiếp nhận yêu cầu trực tiếp từ khách hàng và giải quyết vấn đề cho khách hàng theo quy trình và chính sách của công ty từ đó mang lại sự hài hòng cho khách hàng

- Phối hợp với bộ phận Kinh Doanh, Marketing để xây dựng các chương trình chăm sóc đặc biệt dành cho nhóm khách hàng Key Account đảm bảo tỷ lệ duy trì và phát triển của Khách Hàng

- Hoàn thành công việc theo chỉ tiêu quy định của Phòng ban và Công ty

-Tương tác với các phòng ban trong Công ty nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và phản hồi cho khách hàng được nhanh nhất và thoã mãn yêu cầu từ khách hàng.

-Tuỳ theo tính chất công việc và tình hình kinh doanh, sẵn sàng nhận phân công và nhiệm vụ mới từ Quản lý trực tiếp. 

-Hỗ trợ Trưởng Nhóm, Trưởng Bộ phận/ quản lý trực tiếp, nội bộ Công ty để đảm bảo hoạt động thông suốt và cải tiến liên tục của dịch vụ khách hàng hiệu quả.

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Giới tính (Gender)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển