[GHN Logistics - HN] Nhân viên khai thác

Lương: 6,000,0008,000,000 VNĐ

Công ty: GHN Logistics,

Phòng ban: Operations

Hạn chót: 09/11 — 06/12/2018

Mô tả công việc

Mô tả công việc:

 • Khai thác hàng hóa bay
 • Kiểm soát hàng hóa
 • Kiến nghị- giải pháp nhân lực
 • Giám sát hoạt động hằng ngày
 • Báo cáo kết quả hoạt động
 • Yêu cầu hỗ trợ từ Quản lý các trường hợp ngoài quyền hạn

Yêu cầu công việc:

 • Biết sử dụng máy tính và sử dụng cơ bản các phần mềm Microsoft Office
 • Trung thực, thẳng thắn trong công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm
 • Giao tiếp tốt
 • Quản lý và sắp xếp công việc tốt

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Giới tính (Gender)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển