[GHN Express - HCM] Cộng tác viên Tuyển dụng

Lương: 5,000,0007,000,000 VNĐ

Công ty: GHN Express,

Phòng ban: Human Resource

Hạn chót: 22/11 — 22/12/2018

Mô tả công việc

  • Đáp ứng đầy đủ số lượng nhân sự cho công ty dựa trên yêu cầu tuyển dụng được phân công, đáp ứng đúng thời điểm, đúng chất lượng trong khoản ngân sách đã được duyệt. 
  • Tùy vào từng thời điểm trong năm, mức độ thành công của vị trí sẽ được đo lường bằng KPI cụ thể của nhóm Tuyển dụng (Số lượng/Chất lượng/Thời gian đáp ứng/Chi phí).

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển