[GHN Express - HCM] Accounts Receivable Executive

Lương: 7,000,00010,000,000 VNĐ

Công ty: GHN Express,

Phòng ban: Finance & Accouting

Hạn chót: 04/03 — 03/04/2019

Mô tả công việc

- Kiểm soát doanh thu, chiết khấu

 • Hàng ngày nhân viên lấy data từ bộ phận Tech cung cấp, check data và so sánh với dữ liệu interface qua Oracle
 • Cuối tháng hợp nhất data và xuất hóa đơn cho tất cả khách hàng cần lấy hóa đơn
 • Theo dõi các chương trình khuyến mãi để đảm bảo các chương trình đều có đăng ký sở công thương theo đúng quy định
 • Kiểm soát số VAT đầu ra

- Kiểm soát các khoản công nợ phải thu và thu hồi đúng thời hạn

 • Theo dõi hợp đồng công nợ của khách hàng
 • Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
 • Gửi thư nhắc nợ cho khách hàng định kỳ hàng tuần
 • Phối hợp với phòng kinh doanh trong việc thu hồi công nợ
 • Lập dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định của thuế

- Các báo cáo

 • Báo cáo doanh thu, chiết khấu theo khách hàng
 • Báo cáo chi tiết công nợ theo tuổi nợ
 • Báo cáo giải trình thuê giá trị gia tăng đầu ra

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán.
 • Có kiến thức vể kế toán phải thu, doanh thu và các chương trình xúc tiến thương mại
 • Kỹ năng phân tích, excel và các hệ thống phần mềm kế toán khác (đăc biệt Misa và Oracle)
 • Hiểu rõ các chính sách và quy định hiện hành của thuế
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Giới tính (Gender)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển