[GHN Logistics] Business Development Manager

Lương: Thỏa Thuận

Công ty: GHN Logistics,

Phòng ban: Business Development

Hạn chót: 13/05 — 12/06/2019

Mô tả công việc

A. Mô tả công việc:

 • Phát triển khách hàng mới:
  + Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng tại khu vực quản lý để đảm bảo mục tiêu doanh số.
  + Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu GHN Logisitcs tại khu vực để đảm bảo tăng trưởng khách hàng mục tiêu.
 • Phát triển đội ngũ bán hàng:
  + Triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đánh giá năng lực) hàng tháng, hàng quý gồm đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đội ngũ đủ số lượng & chất lượng để đạt mục tiêu kinh doanh.       
  + Kết hợp với phòng Nhân sự để triển khai các hoạt động đào tạo đội ngũ đặc thù cho khu vực, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên.
  + Hướng dẫn nhân viên xây dựng các báo cáo và theo dõi các chỉ số.
 • Lập kế hoạch kinh doanh và phân tích thị trường:
  + Triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu hàng tháng, quý, năm.
  + Nghiên cứu, phân tích & đánh giá tình hình kinh doanh, thị trường.
  + Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết, xây dựng uy tín, thương hiệu của GHN Logistics với khách hàng.
 • Báo cáo:
  + Xây dựng các báo cáo theo dõi chỉ số kinh doanh.
  + Đo lường hiệu quả hoạt động của đội ngũ (KPI).
  + Báo cáo phân tích thị trường.
  + Báo cáo kết quả hoạt động.

B. Yêu cầu năng lực:

 • Kiến thức:
  + Thị trường.
  + Kinh doanh.
  + Ưu tiên có kiến thức ngành logistics.
  + Xây dựng và quản lý performance.
  + Xây dựng chính sách, quy trình kinh doanh.
 • Kỹ năng:
  + Giao tiếp, đàm phán.
  + Quản lý ngân sách.
  + Kiểm soát rủi ro.
  + Phân tích thị trường.
  + Quản lý việc và giao việc.
  + Đào tạo.
  + Thuyết trình.
  + Xây dựng chính sách bán hàng.
  + Phân tích số liệu kinh doanh.
  + Quản lý dự án.
  + Tạo động lực.
  + Xây dựng mối quan hệ.
 • Thái độ:
  + Có trách nhiệm với công việc, hướng đến kết quả (Result Oriented).

  + Tinh thần "Can do", "Customer Services".

 • Kinh nghiệm:
  +  Tối thiểu 02 năm ở vị trí quản lý kinh doanh khu vực các lĩnh vực vận tải, kho vận, bán lẻ, với quy mô doanh thu từ 100 tỷ.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển