[GHN Logistics - Đông Bắc Bộ] Business Development Manager

Lương: Thỏa Thuận

Công ty: GHN Logistics,

Phòng ban: Business Development

Hạn chót: 20/06 — 20/07/2019

Mô tả công việc

A. Mô tả công việc: 

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng tại khu vực quản lý để đảm bảo mục tiêu doanh số.
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu GHN Logisitcs tại khu vực để đảm bảo tăng trưởng khách hàng mục tiêu.
 • Quản lý đội ngũ kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu hàng tháng, quý, năm.
 • Lập kế hoạch cho cả team và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ theo chỉ tiêu hàng tháng, quý, năm.
 • Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết, và xây dựng uy tín, thương hiệu của GHN Logistics với khách hàng
 • Nghiên cứu, phân tích & đánh giá việc kinh doanh
 • Xây dựng và triển khai các hoạt động kinh doanh, chính sách thưởng cho nhân viên kinh doanh
 • Xây dựng và giám sát việc thực hiện các qui trình liên quan kinh doanh dịch vụ
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng hiệu quả chi phí nhân sự, đảm bảo mục tiêu cost/Revenue.
 • Triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực) hàng tháng, hàng quý gồm đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đội ngũ đủ số lượng & chất lượng để đạt mục tiêu kinh doanh. 
 • Kết hợp với phòng Nhân sự để triển khai các hoạt động đào tạo đội ngũ đặc thù cho khu vực, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên

B. Yêu cầu công việc:

1. Kiến thức:

Hiểu biết về dịch vụ khách hàng và quản lý theo hiệu quả công việc.

Hiểu biết về việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ .

Tốt nghiệp ĐH trở lên  

2. Thái độ:

Có trách nhiệm với công việc, hướng đến kết quả (Result Oriented)

Tinh thần "Can do", "Customer Services"

3. Kỹ năng:

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Lập và phân tích báo cáo

Thương lượng, đàm phán

Quản lý, đào tạo, phát triển nhân viên

4. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh khu vực các lĩnh vực vận tải, kho vận, bán lẻ, với qui mô doanh thu 100 tỷ trở lên.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển