[Scommerce - HCM] C&B Executive

Lương: 8,000,00010,000,000 VNĐ

Công ty: Scommerce,

Phòng ban: Human Resource

Hạn chót: 22/02 — 31/03/2019

Mô tả công việc

I/ Mô tả công việc:

1. Thực thi công tác BHXH:

- Lập hồ sơ đăng ký tăng-giảm bảo hiểm cho người người lao động

- Nhận và lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách liên quan đến lao động (ốm đau-thai sản)

- Cấp phát thẻ BHYT cho CBNV

- Lập hồ sơ chốt sổ bảo hiểm

- Cập nhật-theo dõi quá trình tham gia BHXH của CBNV hàng tháng

- Quản lý sổ BHXH của lao động hiện hữu và lao động đã nghỉ việc chưa nhận sổ

- Lập và đối chiếu quyết toán bảo hiểm với cơ quan BHXH

2. Hồ sơ thuế TNCN

- Lập hồ sơ đăng ký MST TNCN, đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động

- Quản lý hồ sơ thuế TNCN của người lao động sau khi đăng ký hoàn tất

3. Hồ sơ đăng ký lao động, theo dõi hồ sơ lao động

- Cập nhật sổ theo dõi tình hình tăng-giảm lao động theo luật định

- Lập các báo cáo nộp lên Phòng lao động, Thanh tra lao động, Sở lao động theo định kỳ.

- Nhập liệu và cập nhật hồ sơ vào data quản lý nhân viên (Thông tin cá nhân, quá trình (tái) bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển của CBNV thông tin sổ-thẻ…)

- Theo dõi, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ cá nhân của NLĐ theo quy định sắp xếp hồ sơ nhân viên

4. Hợp đồng lao động

- Theo dõi kết quả đánh giá thử việc để ký HĐLĐ với người lao động.

- Thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng khi có thông tin thay đổi chức danh, lương

- Thực hiện các báo cáo có liên quan.

II/ Yêu cầu:

- Có kiến thức về nhân sự, mảng C&B là 1 lợi thế.

- Có 1 năm kinh nghiệm về C&B

- Kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển