[Scommerce-HN-HCM] Talent Acquisition Specialist - SC-556418

Lương: 13,000,00016,000,000 VNĐ

Công ty: Scommerce,

Phòng ban: Human Resource

Hạn chót: 11/12 — 31/03/2019

Mô tả công việc

-Thu hút nhân tài/ phát triển thương hiệu tuyển dụng

+ Lập kế hoạch và triển khai các chương trình thu hút nhân tài để tạo talents pool chất lượng và phù hợp cho mỗi vị trí.

+ Xác định được mong đợi của từng nhóm ứng viên theo từng vị trí và có chiến lược thu hút cụ thể.

+Tổ chức các chương trình offline: workshop, sharing nhắm đến các đối tượng Nhân tài


-Tuyển chọn nhân tài/ thực hiện quy trình tuyển dụng 

+ Phối hợp với các phòng ban thực hiện quy trình tuyển chọn và tuyển dụng Nhân tài.

+ Tổng hợp data và đo lường mức độ hiệu quả của từng giai đoạn trong quy trình tuyển chọn, tuyển dụng.

+ Đề xuất giải pháp để cải tiến quy trình tuyển chọn và tuyển dụng bằng việc áp dụng công nghệ và các tools.

+ Lập báo cáo và phân tích Hiring Pipeline 


-Hướng dẫn hội nhập – giữ chân nhân viên mới

+  Phối hợp với Trường phòng ban và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ cho Nhân tài mới hội nhập vào công ty.

+ Thực hiện quy trình hội nhập nhân viên mới, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh các khâu trong quy trình giúp giữ chân các Nhân tài mới.

+ Phối hợp Hiring Manager đánh giá năng lực ứng viên sau thời gian thử việc, và phối hợp với team L&D có những chương trình đào tạo huấn luyện cho Nhân tài mới sau thử việc


-Quản lý ngân sách

+ Lập kế hoạch ngân sách tuyển dụng cho những vị trí mà mình phụ trách hàng tháng và hàng quí,

+ Sử dụng ngân sách hiệu quả

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

-Có kiến thức về Tuyển dụng và thương hiệu tuyển dụng

-Có hiểu biết về ngành E-commerce

-Customer First

-Có tinh thần trách nhiệm , chịu học hỏi

-Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức sự kiện 

- Kỹ năng phỏng vấn 

- Kỹ năng phân tích yêu cầu công việc

- Kỹ năng thuyết phục / Đàm phán /Giao tiếp tốt  

- Kỹ năng đánh giá ứng viên 

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Internal Recruiter 

- Từng tuyển dụng các vị trí từ cấp leader trở lên
Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển