[Gido - HCM] Customer Service Specialist

Lương: 8,000,00010,000,000 VNĐ

Công ty: Gido,

Phòng ban: Customer Service

Hạn chót: 25/10 — 24/11/2018

Mô tả công việc

Là main contact person cho CS team với các team khác và với KH. Chịu trách nhiệm chung về performance của CS team, độ hài lòng của KH

Triển khai quy trình CSKH, xử lý complain và giải quyết đền bù (theo hạn mức cho phép) hoặc đề xuất mức đền bù cho management approval (nếu vượt hạn mức cho phép)

Quyết định về chuyên môn cho CS team, những vấn đề cần higher approval sẽ trình bày với management

Lên kế hoạch cho CS team trong công việc hàng tháng / tuần / ngày

Hiring, đánh giá performance, thiết kế và theo dõi KPI của CS executives và CTV cùng với HR executive

CS Specialist sẽ thực hiện việc điều phối công việc, giám sát, hướng dẫn cho các CS executives và có quyền quyết định các vấn đề về chuyên môn; các vấn đề liên quan đến chính sách, lương, thưởng, hiring, lay-off CS executives sẽ do HR executive tiến hành với sự tư vấn và số liệu cung cấp từ CS specialist

Xử lý các case khách hàng VIP, các case SWAT: KH khiếu này gay gắt, yêu cầu gặp BGĐ xử lý đền bù..

Kiểm soát vấn đề viral trên mạng xã hội, bảo vệ hình ảnh công ty trên mạng xã hội

Cung cấp report về CS cho management team

Chuẩn bị tài liệu và training về quy trình và nghiệp vụ cho thành viên mới trong CS team

CS Specialist sẽ được promoted lên CS leader nếu outperform ở vị trí hiện tại và quy mô CS team tăng lên 5 headcounts (dựa theo traction của công ty)

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
Ảnh chân dung
Click to select image
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển