[AhaMove HCM] Customer Experience Executive

Lương: 6,000,0009,000,000 VNĐ

Công ty: AhaMove,

Phòng ban: Business Development

Hạn chót: 25/02 — 31/05/2019

Mô tả công việc

1.Trực tổng đài, tiếp nhận thông tin từ khách hàng (inbound call) 

  • Trực tổng đài, tiếp nhận các cuộc gọi của khách hàng lên số tổng đài. 
  • Tiếp nhận các vấn đề của khách hàng qua các kênh: tổng đài, zendesk, bộ phận khác, mạng xã hội… 

2.Giải quyết khiếu nại, vấn đề của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ

  • Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng 
  • Xây dựng quy trình xử lý, biện pháp xử lý đối với các khiếu nại và vấn đề về khách hàng 
  • Báo cáo tình trạng sử dụng dịch vụ của khách hàng để đưa ra phương án cải thiện chất lượng dịch vụ 

3.Chủ động gọi tư vấn, hỗ trợ khách hàng (outbound call) về dịch vụ

  • Chủ động tư vấn, giới thiệu về dịch vụ với các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. 
  • Hỗ trợ, giới thiệu chi tiết dịch vụ để khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất.  
  • Phát hiện các lỗi đơn hàng trên hệ thống để gọi cho các bên user, merchant, báo cáo nội bộ để xử lý gấp 


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển