[AhaMove HCM] Customer Intelligence Executive

Lương: 9,000,00015,000,000 VNĐ

Công ty: AhaMove,

Phòng ban: Business Development

Hạn chót: 14/03 — 31/05/2019

Mô tả công việc

1.Daily routine workflow

- Customer care process and scenario building.

- Automation report and measurable techniques.

- Optimizing daily tasks.

2.Customer loyalty program

- Connecting merchants and partners.

- Corporating with internal teams and other departments.

- Building and implement loyalty projects.

3.Data analysis

 - Analysing customer behaviors and characteristics.

- Collecting and analysing customer insights to indentify core value customers.

- Product development.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1/ Tốt nghiệp Đại Học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, truyền thông, ngoại giao, Logistics.

2/ Có kiến thức cơ bản về tư duy chăm sóc khách hàng

3/ Có khả năng giao tiếp tiêng Anh để có thể chủ động làm việc trực tiếp với khách nước ngoài.

4/ Có kiến thức về SQL/VBA/Excel/CSDL là một lợi thế


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển