[GHN Logistics - HN] Nhân viên dịch vụ khách hàng

Lương: 7,000,0009,000,000 VNĐ

Công ty: GHN Logistics,

Phòng ban: Customer Service

Hạn chót: 21/05 — 20/06/2019

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm kiếm thông tin liên quan đến khách hàng và quản lý thông tin đó một cách khoa học, có tổ chức

- Phân loại khách hàng, cân đối chính sách và các ưu đãi dành cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng hiện có, lập chiến lược tăng tỉ trọng khách hàng, nhân rộng khách hàng

- Tăng tỉ trọng đơn hàng dựa vào cách thức chăm sóc từng khách hàng

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề Claim & Complain của khách hàng một cách cầu thị và hợp lý nhất

- Đáp ứng chỉ tiêu và mục tiêu mà tổ chức đã giao

- Đối soát công nợ theo đúng chu kì với những khách hàng Key Account

- Đảm bảo thực hiện các quy trình giải quyết khiếu kiện và xử lý đền bù đúng chính sách đã ban hành hoặc chủ động tương tác với cấp trên trực tiếp khi có trường hợp ngoài chính sách     


YÊU CẦU

- Hiểu CS là như thế nào và tính quan trọng của công việc đang đảm nhận 

- Hiểu về cách đối nhân xử thế, đắc nhân tâm 

- Có kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược 

- Quản lý thông tin, phân khúc khách hàng

- Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ   

      

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển